De oplossing voor de bestrijding van junikever larven (engerlingen)

meikeverlarvenbestrijdenengerlingen

De larven (engerlingen) van de meikever zijn vaak een vervelende plaag en kunnen veel schade aanbrengen. In dit artikel leest u wat de inzet van aaltjes kan doen tegen deze vervelende plaag.

Als u op zoek bent naar een manier om junikevers deze zomer te bestrijden, zult u deze blogpost willen lezen. We bespreken de wetenschappelijke oplossing om deze plagen te bestrijden, namelijk met biologische middelen. U leert hoe biologische bestrijding werkt en welke organismen kunnen helpen bij de bestrijding van junikevers. We zullen ook enkele tips geven over hoe je effectief een biologische bestrijdingsstrategie in de tuin toepast.

Het probleem van Junikevers (engerlingen)

Junikevers zijn een soort kevers die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan gazons en tuinen. De larven van deze kevers (engerlingen) voeden zich met de wortels van grassen en andere planten, waardoor de planten kunnen afsterven of vatbaarder worden voor ziekten en schimmels. Bovendien kunnen de volwassen kevers planten ook beschadigen door hun bladeren op te eten.

Waarom zijn ze een probleem?

Junikevers kunnen een ernstig probleem vormen voor huiseigenaren omdat ze gazons en tuinen kunnen beschadigen. Bovendien kunnen deze kevers moeilijk te bestrijden zijn als ze zich eenmaal in een gebied vestigen. Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze een probleem worden. Voorkomen is beter dan genezen.

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding is het gebruik van levende organismen om plagen te bestrijden. Dit kan gebeuren door de introductie van natuurlijke roofdieren of parasieten van de plaag, of door het gebruik van een genetisch gemodificeerd organisme dat resistent is tegen de plaag. Biologische bestrijding kan een effectieve manier zijn om plagen te bestrijden zonder het gebruik van chemicaliën.

Aaltjes / nematoden tegen meikever larven (engerlingen)

Er zijn een aantal verschillende organismen die kunnen helpen bij de bestrijding van meikevers. Één mogelijkheid is het introduceren van aaltjes, deze rondwormen dringen binnen in de darmen van een engerling en scheiden een bacterie uit waardoor deze overlijdt.

Enkele tips voor een succesvolle biologische bestrijding

  • Verwijder potentiële voedselbronnen voor de kevers door gazons regelmatig te maaien en vrij te houden van gevallen bladeren en ander afval.
  • Verwijder potentiële schuilplaatsen voor meikevers door de vegetatie rondom uw terrein te snoeien
  • Creëer een natuurlijke balans in de tuin door inheemse planten te planten
  • Wanneer u aaltjes inzet moet de bodemtemperatuur tenminste 10c  graden bedragen
  • Zorg dat de bodem vochtig is en blijft voor gedurende 2 weken na inzet.

Door deze stappen te nemen creëert u een omgeving die minder gastvrij is voor meikevers en haar larven en juist meer bevorderlijk voor hun natuurlijke vijanden.

Helaas is meermalige bestrijding nodig

Biologische bestrijding van meikevers en haar larven is geen eenmalige gebeurtenis. Voor een langdurige bestrijding van de plaag is het belangrijk om de populaties regelmatig te controleren. Zo kunt u bepalen of de populatie begint terug te lopen en of aanvullende beheersstrategieën moeten worden toegepast.

Kijk regelmatig of er engerlingen in de grond aanwezig zijn

Visuele onderzoeken: Het uitvoeren van regelmatige visuele inspecties van de potentiële habitat van engerlingen is een goede manier om de populatie in de gaten te houden. Zoek naar tekenen die wijzen op engerlingen, zoals gekauwde bladeren of schade aan plantenwortels.